Yunanistan Vize Reddi ve İtirazı

Yunanistan vize reddi nedir?

Yunanistan vize reddine nasıl itiraz edilir?

Yunanistan vize reddine itiraz dilekçesi nasıl yazılır?

Yunanistan vize reddi itirazı kaç günde sonuçlanır?

Yunanistan vize reddi sonrası yeniden başvuru yapılabilir mi?

Bu yazımızda size Yunanistan vize reddine karşı yapılması gerekenleri ve Yunanistan vize reddine itiraz süreciyle ilgili atılması gereken adımları sıralamaya çalışacağız. Başlamadan belirtmek isteriz ki, Yunanistan vize reddi ve itirazı nın genel bir yöntemi olsa da bir şablonu yoktur. Yunanistan vize reddi yaşayan başvuru sahiplerine vize reddi karşısında verilmesi gereken danışmanlık hizmeti kişilerin güncel durumları baz alınarak sunulmalıdır.

Yunanistan vize reddi nedir?

Yunanistan vize başvurularındaki red kararları konsolosluk birimleri tarafından ıslak imza ve mühürlü red mektubu veya bildirim formu yoluyla bildirilmektedir.

Yunanistan vize başvurularında başvuru sahiplerine çeşitli gerekçelerle vize onayı verilmeyebilir. Yunanistan vize ret mektupları genellikle 16 maddeden oluşmaktadır ve vize ret mektubu İngilizce olarak düzenlenmektedir.

Yunanistan vize reddinde konsolosluk tarafından belirtilen gerekçeleri anlamak için öncelikle başvuru sürecinde hazırlanan evraklar ve bu evrakların sunuluş biçimi dikkatle incelenmelidir. Zira bir sorunun kaynağını anlamadan sonuçlarını ele almak ve analiz etmek mümkün değildir.

Yunanistan vize retlerinde istisnalar haricinde red gerekçeleri standart madde veya maddeler işaretlenerek başvuru sahibine iletilir. Bu nedenle Yunanistan vize reddi sonrası tarafımıza sorulan en yaygın soru ‘Tüm evraklarım tamdı ama neden vize reddi yaşadım?’dır. Pek çok başvuru sahibi vize retleri konusunda net ve somut gerekçeleri bilmemekten yakınmaktadır.

Bu durumda öncelikle yapılması gereken 16 maddelik red mektubunda işaretlenen madde veya maddeleri dikkatli biçimde incelemektir. Bu maddeler dikkatli biçimde okunduğunda Yunanistan vize reddine karşı alınması gereken önlemler şöyle sıralanabilir.

Yunanistan vize reddi 2, 3, 8 ve 9. Maddeler

Yunanistan vize talebinin reddine dair Yunanistan Konsolosluğu tarafından başvuru sahiplerine iletilen ret mektuplarında en öne çıkan ve işaretlenen maddeler 2,3, 8 ve 9. Ret maddeleridir.

Yunanistan Vize Reddi 8. Madde;

11 maddeden oluşan Yunanistan vize ret mektuplarında en sık işaretlenen maddelerden biri olan 8. Madde ‘planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir’ der.

Yunanistan 8. Madde vize ret gerekçesiyle konsolosluk başvuru sahibinin ülkeye gidiş için beyan ettiği gidiş amacına inanmamaktadır. Örneğin Yunanistan turistik vize başvurusunda bulunan ve bu başvuru konsolosluk tarafından reddedilen başvuru sahibinin ülkeye turistik amaçla gittiğine inanılmamakta ve planladığı kalışın şartlarına güvenmemektedir.

Yunanistan Vize Reddi 3. Madde;

Yunanistan 3. madde vize ret gerekçesinde ise “Planlanan seyahat süresinin tamamı için veya kaynak ülkeye veya ikamet ülkesine dönüş veya vize için başvuran kişinin kabul edileceği kesin olan üçüncü ülkeye transit yapabilmesi için yeterli maddi kaynaklara sahip olunduğuna ilişkin kanıtlayıcı belgeler ibraz edilmemiştir” denilmektedir.

Bu ret gerekçeleri genellikle mali durumu zayıf olan, bakiyeli banka hesaplarıyla başvuru yapmayan ya da tersinden banka hesabına Yunanistan vize başvurusu öncesi yüklü miktarda para transferi yapan başvuru sahipleri için işaretlenir. Yunanistan Konsolosluğu başvuru sahibinin banka hesaplarını inceleyerek yeterli mali kaynaklara sahip olunmadığı kanaatine varabilir.

Yunanistan Vize Reddi 2. Madde;

‘Planlanan seyahatin şartları ve amacı gerekçelendirilmemiştir’ anlamına gelen Yunanistan 2. Madde vize ret gerekçesinde ise vize başvuru sahibinin Yunanistan seyahat planının amacı ve şartları konusunda yeterli bir açıklığa sahip olunamadığı ifade edilmektedir.

Yunanistan Vize Reddi 9. Madde

Yunanistan 9. Madde vize ret gerekçesi 11 maddeden oluşan Yunanistan vize reddi mektuplarında başvuru sahibi açısından en ağır maddelerden biridir. Çünkü “vize geçerlilik süresi dolmadan önce üye devlet topraklarından çıkılacağına dair makul şüpheler bulunmaktadır” denilen 9. Yunanistan vize ret maddesi başvuru sahibinin Yunanistan’dan ve Schengen devletler topraklarından ayrılmayacağına ve geri dönmeyeceğine kanaat getirir. Yunanistan vize reddi maddeleri arasında en ağır olanlardan biri budur.

Yunanistan Vize Reddi ve Çözümü

Yunanistan vize reddi alma riskini minimuma indirmek ya da Yunanistan vize reddi olumluya çevirerek çözmenin yolu başvuru öncesinde kritik noktalara dikkat etmekten geçmektedir. Yunanistan Konsolosluğu vize talebinin reddine karar verdiği durumlarda itiraz yerine yeniden başvuru yapılmasını istemektedir. Bu durumda Yunanistan vize reddinin ardından izlenmesi gereken hat önceki başvuruda gözden kaçan hataları ve eksikleri tespit edip doğru bir vize başvurusu yapmaktır.

Aşağıda bu önemli noktaları ve tavsiyelerimizi kapsamlı bir şekilde dikkatinize sunmak isteriz.

Yunanistan vize başvurusu – Yunanistan vize danışmanlık hizmeti

İlk kez bir Schengen vize başvurusunda veya Yunanistan vize başvurusunda bulunuyorsanız bilgilendirme ve yönlendirmeleri kuvvetli, referansları güçlü bir kurumdan mutlaka danışmanlık hizmeti alın. Bu hizmeti almadan önce çalışacağınız kişi veya kurumların vize prosedürlerine hakim olup olmadığını test edin. Departmanlarını arayarak veya mail atarak gerekli evrak listesi ve vize işlem sürecine dair bilgilendirmeler talep edin. Yunanistan vize başvurunuzu “garanti” biçimde olumlu sonuçlandıracağını iddia eden kurum veya şahıslar kaçının.

 Yunanistan’a gidiş amacınıza uygun başvuru yapın!

Yunanistan Konsolosluğu başvuru sahiplerinin açık ve doğru beyanda bulunmalarını önemser. Yunanistan vize başvurularında dikkat edilmesi gereken en kritik halka gidiş amacınıza uygun bir başvuru prosedürü izlemektir. Yunanistan’a gidiş amacınız ticari veya aile ziyareti ise davetiyeli bir vize başvurusu yapmaktan kaçmayın.

Yunanistan turistik vize başvurularında gidilecek şehre göre kalış gün sayısını çok uzun tutmamaya (en fazla 1 hafta-10 gün) özen gösterin.

Yunanistan Vize Reddi Yaşamamak İçin Neler Yapılmalıdır?

 Yunanistan vize başvurularınız sırasında düzenli gelirinizi beyan etmek hayati önemdedir. Vize başvurularında sadece yüklü miktarda bakiyeli banka hesap özetleri sunmak vize uyum koşullarını yakaladığınız anlamına gelmez. Özellikle bakiyeli banka hesap özetleri (TL’nin yanısıra varsa USD ve Euro) ile başvuru yapmak yararınıza olacaktır. Ancak bu banka hesap özetlerinde düzenli gelirinizin oldukça üzerinde miktarlarda para göstermemeye gayret edin. Yüksek miktarlarda para göstermeniz durumunda bu miktarın hangi yolla elde edildiğini ispatlamayı unutmayın.

Bu yapılmadığı veya yapılamadığı taktirde Yunanistan Konsolosluğu veya elçiliği sizi Türkiye’ye bağlayan ekonomik koşulları yetersiz bulup vize başvurunuz hakkında ret kararı verebilir.

Yanısıra Türkiye’de sahip olduğunuz taşınmazlarınız varsa bunların tapu ve araç ruhsatı fotokopilerini de sunmanız faydalı olacaktır. Tüm bunlar sizi Türkiye’ye ekonomik olarak bağlayan koşulların güçlülüğüne işaret eder ve hakkınızda verilecek kararı etkileyebilir. Yunanistan vize başvurunuz sırasında sunduğunuz tüm evrakların güncelliğini yitirmemiş olmasına (10 günden eski olmamalı) dikkat edin.

Yunanistan vize başvurunuzu zamanında yapın!

Yunanistan vize başvurunuzu seyahat tarihinizden en geç 1 ay önce yapmaya özen gösterin. Türkiye’deki Yunanistan konsolosluk ve elçilikleri dönemsel olarak çalışma ve randevu yoğunluğu içinde olabilirler. Seyahatinizin aksamaması adına başvurunuzu seyahat tarihinize göre en erken 6 ay kala yapma hakkınıza sahipsiniz. Yunanistan’a ani gelişen seyahatleriniz için eğer varsa Express ve VIP hizmetlerden yararlanmanız faydanıza olabilir.

Freelancer, danışman ve çalışmayanlar..

Yunanistan vize reddini en çok yaşayan başvuru sahipleri resmi olarak herhangi bir kurum veya şirket bünyesinde çalışmayan kişilerdir.

Herhangi bir şirket ve kurum bünyesinde sigortalı veya bağlı olarak çalışmayan kişilerden ‘Yunanistan vizesi alabilir miyim?’ sorusu yaygın biçimde gelmektedir. Bu durumda, danışmanlık hizmeti verilen veya iş ilişkisinin olduğu kişi veya şirketlerle danışmanlık sözleşmesi (mümkünse noter kanalıyla) imzalanması faydalı olacaktır. Bu tarz sözleşmeler sizin düzenli gelirinizi ve iş ilişkinizi belgeler. Benzer şekilde kültür ve sanat alanında bağımsız faaliyet yürüten başvuru sahipleri de üretimlerini gösteren görselleri ve portfolyölerini başvuru dosyalarına eklemelidirler. Tüm bunlara ek olarak şahsi vize talep dilekçelerinizde mevcut işinizi ve çalışma durumunuzu detaylı bir dilekçe ile açıklayabilirsiniz.

Çalışmayan yani düzenli gelir beyan edemeyen başvuru sahiplerinin Yunanistan vize başvurularında vize uyum koşullarını yakalamaları gerekir. Bunun için başvuru sahibine birinci dereceden yakınlarından biri (anne, baba veya eş) sponsor olması gerekir. Schengen ülkelerine seyahat etmek isteyen ev hanımları, iş arayanlar ve öğrenciler bu kapsama dahil edilebilir.

Son dönemde Yunanistan Konsolosluğu’nun vize başvuru prosedürlerini sıkılaştırdığı görülmektedir. Başvuru sırasında beyan edilen sahte ve tahrif edilmiş belgeler sunmak Yunanistan vize ret gerekçelerinden biridir. Bu nedenle başvuru dosyanızdaki evrakların orijinal olmasına özen gösteriniz.

Yunanistan ticari ve turistik vize başvurularında otel rezervasyonu sunmak gereklidir. Bu otel rezervasyonlarının konfirmeli ve geçerli olmasına özen göstermeniz gerekmektedir. Yunanistan vize retlerinin önemli bir kısmının fake (sahte) rezervasyonlardan kaynaklı olduğu görülmektedir. Rezervasyon kodlarınız ve konaklama detaylarınız konsolosluklar tarafından sıkı biçimde kontrol edilebilir.

Daha önce Schengen vize başvurusunda bulunmuş ve çeşitli ülkelere seyahat etmişseniz vize geçerlilik tarih aralığında kalış sürenizi aşmamış olduğunuza dikkat etmelisiniz. Geçerli vizeleriyle kalış gününü aşan başvuru sahipleri hakkında Schengen Bilgi Sistemine (SIS) not düşülür ve Yunanistan vize reddi yaşayabilirsiniz.

 Yunanistan vize başvurusu sırasında seyahat geçmişinizi gösterin

Yunanistan vize başvurularında seyahat geçmişinizi ispat eden belgelerin başvuru dosyanızda bulunması önemli ve gereklidir. Geçerliliğini yitirmiş eski pasaport veya pasaportlarınızda son 5 yıla ait Schengen vizeleriniz veya yurtdışı çıkışlarınızı gösteren giriş-çıkış kaşelerinin görsellerini beyan etmeniz faydalı olacaktır.

Schengen vize başvurularında birden fazla ülkeye seyahat planı bulunan başvuru sahipleri ilk giriş yaptıkları ülkeden değil en çok kalış planı bulunan ülkeden vize başvurusunda bulunmak durumundadırlar. Bu nedenle Yunanistan vize başvuru öncesinde seyahat planınızı dikkatlice kontrol edecek başvurunun adresini doğru belirlemelisiniz. Seyahat planınız birden çok ülkeyi kapsıyorsa ülkeler arası geçişlerinizi de ispat etmeniz gerekmektedir.

Yunanistan vize reddi sonrası aceleyle başka ülkelerden vize talep etmek yerine başvuru aşamasında eksik bırakılan yanlar olup olmadığına bakılmalıdır. Başvuru sırasında ibraz edilen belgelerin öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını kanıtlaması gerekmektedir. Amaç ve şartları ispat eden belgelerin eksiksiz ve düzgün sunulup sunulmadığından emin olunuz.

Yunanistan vize reddine itiraz nasıl yapılır?

Yunanistan vize reddi yaşayan başvuru sahipleri itiraz hakkına sahiptirler. Yunanistan Başkonsolosluğu, vize reddine itirazları direk kabul eden ve değerlendiren bir konsolosluktur. Yunanistan vize reddine itiraz dilekçesi ve eğer sunulmak istenirse destekleyici evraklar konsolosluk vize bölümüne iletilebilir. Yunanistan vize reddi itiraz dilekçeleri Türkçe veya İngilizce olarak kaleme alınabilir. Ancak Yunanistan vize reddine itiraz süreçleri çoğu durumda olumlu bir sonuç yaratmamaktadır. Yunanistan Konsolosluğu başvuru sahiplerine yeniden başvuru yolunu tavsiye etmektedir.

Yunanistan vize reddinin yeniden başvuru yapılması durumunda vize reddine itirazınızı ve varsa destekleyici belgeleri yeni başvuruda konsolosluk dikkatine sunabilirsiniz.

İtiraz dilekçelerinizi bilgisayar ortamında kaleme almanız tavsiye edilmektedir. Unutmayınız ki tüm vize redlerinde itirazlar şahsidir. Bu nedenle başka biri tarafından sizin adınıza konsolosluk birimlerine yapılan itirazlar geçersiz olacaktır.

İtiraz dilekçesinde;

Başvuru sahibinin ad-soyadı

Başvuru sahibinin telefon numarası ve e-posta adresinin bulunması gerekmektedir. İtiraz dilekçesinin iletilmesi yeterli olacaktır.

Başvuru sahibinin itirazı sonrası konsolosluk birimleri geri dönüş yaparak nihai görüşünü bildirmektedir.

Yunanistan vize reddine itirazınız ret gerekçelerine yanıt üretmeye odaklanmalıdır. Yunanistan vize red mektubunda işaretlenen madde veya maddelere odaklanarak gereksiz ayrıntılara girmekten uzak durmalısınız. Örneğin Yunanistan vize ret mektubunda konsolosluk tarafından ‘gidip de geri dönmeyeceğiniz’ yönünde bir kanaat belirtilmişse düzenli gelir durumu ve seyahat planınız ekseninde kendinizi açık ve samimi biçimde anlatmanız oldukça önemlidir.

Yunanistan vize reddi yaşayan ve danışmanlık amacıyla şirketimize ulaşan başvuru sahiplerinin, geçmiş başvuru süreçlerini detaylı olarak aktarmalı ve vize ret mektuplarının orjinali veya kopyasını ellerinde bulundurmaları yararlarına olacaktır.

Yunanistan vize reddi pasaporta işlenir mi?

Yunanistan vize reddiyle karşılaşan başvuru sahiplerinin pasaportlarına herhangi bir işaret konulmaz. Ancak Yunanistan vize reddi, 26 ülkenin oluşturduğu Schengen ortak sistemine not olarak düşülür ve sonraki başvurunuz sırasında bu durum başka bir konsolosluk tarafından görülür.

Yunanistan vize reddi ve yeniden başvuru

Yunanistan vize reddi sonrasında yeniden başvuru yapma hakkına elbette sahipsiniz. Vize reddi sonrası bunun herhangi bir süresi yoktur. Ancak unutulmamalıdır ki, Yunanistan vize reddine yol açan detaylar incelenip masaya yatırılmadan aynı başvuru evraklarıyla başvuru yapmak aleyhinize olacaktır.

Yunanistan Vizesi hakkında her şeyi bize sorun!

Sorgunuzla eşleşen soru yok veya bunları okuma izniniz yok.