10 maddede vize talep dilekçesi nasıl yazılır?

Vize işlemleri ve başvurusu denilince akla ilk gelen evraklardan biri vize talep dilekçesi veya bu dilekçenin hangi dilde ve nasıl kaleme alınacağıdır.

Bu çalışmamızda vize işlemlerinde sunulması gereken vize talep dilekçesinin önemi, kapsamı ve formatını maddeler halinde tarif etmeye çalıştık.

 

Vize dilekçesi nedir, nasıl yazılır?

Vize başvurusu yapılan ülke, seçilen vize kategorisi vize başvuru sahibinin güncel durumuna göre farklılık gösteren vize dilekçesi vize onaylarında çoğu zaman kritik bir halkayı ifade eder.

Hemen hemen tüm ülkelere yönelik vize başvurularında sunulması gereken vize talep dilekçesi pasaportla beraber en temel başvuru evraklarından biridir.

Konsolosluklara veya elçiliklere hitaben yazılan vize talep dilekçeleri resmi diplomatik misyonlardan vize onayı konusunda yardım ve izin istenilen dilekçelerdir. Vize talep dilekçelerinin hangi dilde yazılacağı ise konsolosluk ve elçiliklerin belirlediği kriterlere göre belirlenmiştir. Vize talep dilekçesi başvuru sahibinin mevcut çalışma ve sosyal durumuna göre değişiklik gösterir. Başvuru sahibi bir şirket bünyesinde sigortalı olarak çalışıyor ise sunulacak şirket izin dilekçesinin içeriği buna göre belirlenir. Başvuru sahibi emekli ise şahsi vize talep dilekçesi, şirket sahibi-ortağı ise şirket antetli kağıdına dilekçe yazılmalıdır.

 

Vize dilekçesi nasıl yazılır?

Konsolosluk vize talep dilekçelerinin yazımında dikkat edilmesi gereken temel husus başvuru sahibinin kendisini kısa ve net biçimde ifade etmesidir. Uzun ve ağdalı içeriğe sahip vize talep dilekçeleri konsolosluklar tarafından işlevsel bulunmamaktadır.

Vize talep dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken 10 temel husus:

  1. Başvuru sahibi kaleme alacağı vize talep dilekçesinde vize başvurusu yaptığı ilgili konsolosluğa veya elçiliğe hitap etmelidir. Vize talep dilekçeleri mutlaka tarih atılarak sunulmalıdır. Dilekçedeki tarihin güncel olmasına özen gösterilmelidir.
  2. Vize talep dilekçelerinin içeriği başvuru sahibinin düzenli gelir durumuna göre farklılık gösterir. Çalışan, şirket sahibi-ortağı, emekli, devlet memuru, öğrenci veya ev hanımları için yazılacak dilekçelerin içerikleri mevcut durumlarına göre değişiklik gösterecektir.
  3. Vize talep dilekçeleri A-4 kağıdına yazılmalı, dilekçenin sayfaya yayılacak şekilde düzgün ve okunur olmasına dikkat edilmelidir. Elle yazılan vize talep dilekçeleri yerine bilgisayar ortamında yazılan vize talep dilekçelerinin çıktısı alınarak ıslak imzalı hazırlanması gerekmektedir.
  4. Vize dilekçesinin içeriğinde gidiş amacı, planlanan seyahat tarih aralıkları ve seyahat masraflarının kimin tarafından karşılanacağı mutlaka belirtilmelidir.
  5. Vize dilekçesinin yazılacağı dil konsolosluk tarafından belirlenen çerçevede olmalıdır. Bazı dünya ülkelerine yapılan vize başvurularında dünya çapında kullanılan en yaygın dil olarak İngilizce’nin kullanılması zorunlu kılınırken bazı ülke konsoloslukları ve elçilikleri ise dilekçe dilinin Türkçe olmasında herhangi bir sakınca görmemektedir. Başvuru öncesinde vize talep dilekçesinin hangi dilde yazılması gerektiği konusunda danışmanlık almakta fayda vardır.
  6. Vize dilekçesinde gereksiz ve fazla bilgiye yer verip kafa karıştırıcı cümleler kurmaktan kaçınılmalıdır. Asıl konuya ve talebe odaklanılmalıdır.
  7. Vize redlerine itiraz ve pasaportun işlemden çekilmesinin talep edildiği durumlar için yazılan dilekçelerde başvuru sahibi mevcut durumunu doğrudan ve tutarlı biçimde ifade etmelidir. Vize reddine itiraz dilekçelerinde vize reddi gerekçeleri üzerine odaklanılmalıdır.
  8. Vize başvuru sahibi en yaygın ve standart vize uyum koşullarını yakalayamıyorsa vize talep dilekçesinde güncel durumuna açıklık getirmelidir.
  9. Özellikle Schengen vize başvurularında birden çok ülkeye seyahat planı bulunan başvuru sahipleri vize talep dilekçelerinde seyahat edecekleri ülkeleri ve kalış planlarını detaylı olarak açıklamalıdırlar.
  10. Ticari vize başvurularında banka hesap özetlerini sunmak istemeyen şirketler şirket politikası gereği banka hesabı sunmamalarını gerekçelendirerek ayrı bir dilekçe ile konsolosluğa açıklamak durumundadırlar.

 

Schengen vize başvuru dilekçesi

Schengen üyesi 26 ülkenin konsolosluklarına ülkemizden yapılan vize başvurularında sunulması gereken dilekçe formatları ülkeye göre farklılık göstermektedir. Çoğu Schengen ülkesi Türkçe olarak yazılmış vize talep dilekçelerini kabul etmektedir. Bazı ülke konsoloslukları ise vize talep dilekçelerinde kriterler ve kurallar getirmiştir. Schengen vize başvurularında kaleme alınan vize talep dilekçelerinde uzun süreli vize isteğinizi uygun biçimde dile getirmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Vize başvurularında sunulması gereken dilekçelerin İngilizce olarak kaleme alınması yararınıza olacaktır.

İspanya vize başvurularında sunulması gereken vize talep dilekçeleri konsolosluk tarafından İngilizce veya İspanyolca olarak talep edilirken Macaristan vize başvurularında Türkçe vize dilekçeleri kabul edilmektedir. Benzer biçimde Norveç ve Malta’nın da aralarında bulunduğu bazı ülke konsoloslukları vize dilekçelerini İngilizce olarak talep etmektedir.

Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Hollanda vize başvurularında sunulan dilekçelerin Türkçe kaleme alınması herhangi bir sorun yaratmaz.

 

Almanya vize talep dilekçesi

Schengen ülkesi Almanya’ya yapılan vize başvurularında vize dilekçenizi Türkçe, Almanca veya İngilizce olarak kaleme alabilirsiniz. Başvuruyu değerlendirecek konsolosluğa hitaben yazılması gereken vize dilekçelerinin net ve özlü olmasında fayda vardır.

 

İngiltere vize dilekçesi

Birleşik Krallık (İngiltere) vize başvurularında konsolosluğa hitaben yazılacak şahsi, sponsor ve şirket dilekçeleri mutlaka İngilizce olarak kaleme alınmalıdır. İngiltere vize dilekçelerinde eğer gerek varsa başvuru evraklarıyla ilgili açıklamalar yapmak faydanıza olacaktır.

 

Amerika vize dilekçesi

Amerika vize başvurularında konsolosluğa hitaben yazılacak şahsi, sponsor ve şirket dilekçeleri mutlaka İngilizce olarak kaleme alınmalıdır. Amerika vize dilekçelerinde eğer gerek varsa başvuru evraklarıyla ilgili açıklamalar yapmak faydanıza olacaktır.

 

Hindistan vize dilekçesi

Hindistan vize başvurularında sunulması gereken dilekçenin İngilizce olarak kaleme alınması gerekmektedir. Türkçe olarak yazılmış vize dilekçeleri konsolosluk tarafından başvuru sırasında kabul edilmemektedir.

 

Vize Dilekçesi Örneği

vize dilekçesi

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir