İngiltere Tier 4 Öğrenci Vizesi

İngiltere Tier 4 Öğrenci Vizesi (Tier 4 General Student Visa)

İngiltere’de 6 aydan uzun süreli bir eğitim programına katılmak isteyen başvuru sahiplerinin ülkeye varışlarının ardından Birleşik Krallık topraklarından vizelerini uzatmalarına izin verilen vize türü İngiltere Tier 4 vizesi olarak isimlendirilmektedir. 4-17 yaş arasındaki çocuklar için başvuru yapılması gereken kategori Tier 4 / Child kategorisidir.

İngiltere Tier 4 başvuru süreci dikkatle takip edilmesi ve tamamlanması gereken kendine has özellikler taşımaktadır. İngiltere Konsolosluğu tarafından Tier 4 vizesi başvuru koşulları ve sunulması gereken evraklar detaylı olarak belirtilmiştir. İngiltere Tier 4 vize başvurularından onaylar İngiltere’den gelmektedir ve evraklar İngiltere’deki ilgili birim tarafından incelenerek vize onayları verilmektedir.

 

İngiltere Tier 4 öğrenci vizesi başvuru evrakları

İngiltere Tier 4 vizesi başvuru evraklarının konsolosluk değerlendirme aşaması için beyan edilmesinde dikkat edilmesi gereken temel husus Türkçe evrakların tamamının İngilizce yeminli tercümeleri ve orijinal halleriyle sunulması gerektiğidir. İngiltere Tier 4 vizesi başvurularında hiçbir belgenin fotokopisi sunulmamalıdır.

 

İngiltere Tier 4 CAS belgesi

İngiltere Tier 4 öğrenci vizesi başvurularında vize uyum koşullarını sağlamak için İngiltere’den gelen okul kabul mektupları gerekli kriterleri karşılamalıdır.

İngiltere Tier 4 öğrenci vizesi almak için başvuru sahibinin İngiltere’de eğitim alacağı okula kabulünü kesinleştiren CAS (Confirmation of acceptance for studies) belgesinin orjinali ve fotokopisinin başvuru için mutlaka edinilmesi gereklidir. İngiltere’deki okuldan CAS almak için gönderilen evraklar İngiltere Tier 4 öğrenci vizesi başvurunda bir kez daha konsolosluk dikkatine sunulmalıdır. Bu kapsamda; Türkiye veya başka bir ülkeden alınmış diploma, transkript, IELTS / TOEFL vb. sınav sonuçları, referans mektupları ve sertifikalar başvuru dosyasında bulundurulmalıdır.

 

İngiltere Tier 4 öğrenci vizesi başvuru evrakları

 • İngiltere Tier 4 vizesi online başvuru formu (Formun İngilizce ve büyük karakterler kullanılarak dikkatli ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir)
 • Okul kabul mektupları ve CAS statement (Okula CAS almak için gönderilen tüm evrakların bir orijinali ve fotokopisi eklenmelidir.)
 • Diploma, Transkript
 • IELTS / TOEFL vb sınav sonuçları
 • Referans mektupları, sertifikalar
 • Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devlet şifresiyle barkodlu ve detaylı olarak alınabilir)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrencilerden doğum belgesi (birth certificate)
 • Askerlik durum belgesi (Erkek öğrenciler için alınması gereken belge İngilizce olmalıdır)
 • Sabıka kaydı (18 yaşından büyükler için gerekli olan belge e devlet şifresiyle barkodlu olarak alınabilir)
 • Finansal Şartlar
 • Seyahat sağlık sigortası yıllık (Sigorta online sistemden Tier 4 için özel olmalıdır)
 • Bankada gösterilen tutarı destekleyici gelir belgeleri (TL, Euro, USD veya paund banka hesap özetleri İngilizce açıklamalı ve son 6 aylık alınmalıdır)
 • Maaş bordroları (Son 3 aylık kaşeli ve imzalı)
 • SGK işe giriş bildirgesi ve SGK barkodlu 4 A hizmet dökümü (e devlet şifresiyle barkodlu olarak alınabilir)
 • Sponsor şirket sahibi ise; Vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, İngilizce güncel faaliyet belgesi fotokopisi ve imza sirküleri fotokopisi
 • Şirket sahipleri için 4B barkodlu hizmet dökümü (e devlet şifresiyle barkodlu olarak alınabilir)
 • Sponsor emekli ise emekli maaş yazısı veya emekli hizmet dökümü
 • Tapu ve araç ruhsat fotokopileri
 • Sponsorun kira geliri varsa kira kontratı fotokopisi veya banka hesabına yatırılan kira hareketleri dökümü
 • Sponsorun, öğrencinin masraflarını karşıladığını garanti eden finansal sponsorluk mektubu (İngilizce olarak kaleme alınmalıdır)